1.116.000 ευρώ για την κατασκευή νέων τμημάτων περίφραξης στον Κρατικό Αερολιμένα Καρπάθου

1.116.000 ευρώ για την κατασκευή νέων τμημάτων περίφραξης στον Κρατικό Αερολιμένα Καρπάθου

Αποφασίζουμε Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης, ποσού που ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν δεκαέξι χιλιάδες Ευρώ, €1.116.000,00, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών/Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ειδικού φορέα 1039-401-0000000, και ΑΛΕ 3110403001- Έξοδα αεροπορικών εγκαταστάσεων, οικονομικού έτους 2023, για ανακαταλογισμός δαπάνης για την εκτέλεση έργου για την “Κατασκευή τμημάτων νέας περίφραξης στον Κρατικό Αερολιμένα Καρπάθου”.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

26.4.2023

Καρπαθιακά Νέα