Δυο περιπτώσεις απαξίωσης Καρπαθίων από τον Δήμο του νησιού

Δυο περιπτώσεις απαξίωσης Καρπαθίων από τον Δήμο του νησιού

 

 

Του Μανώλη Δημελλά

Ο  βασικός νόμος   για τις προσλήψεις  προβλέπει πως σε Δήμους νησιών  και παραμεθορίων περιοχών η εντοπιότητα να  υπερισχύει κάθε άλλου κριτηρίου με εξαίρεση τις προσλήψεις μετακλητών υπαλλήλων. Ανεξάρτητα όμως αν το επιβάλλει ή όχι ο νόμος θα περίμενε κανείς πως ο Δήμαρχος, στις απευθείας αναθέσεις μελετών και συμβάσεων έργου  και προμηθειών, θα προτιμούσε να τις αναθέτει σε Καρπάθιους και επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Κάρπαθο, για λόγους ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Το ίδιο θα περίμενε κανείς να γίνεται και για τις προσλήψεις των μετακλητών υπαλλήλων, εφόσον προσφέρονται Καρπάθιοι, που έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.  Αντί αυτού, για δυσεξήγητους λόγους,  φαίνεται να απαξιώνονται οι Καρπάθιοι.

Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα  η πρόσληψη του μετακλητού Γενικού Γραμματέα και η ανάθεση μελετών πυρασφάλειας των σχολικών κτιρίων.  Στην πρώτη περίπτωση  αν και υπέβαλε αίτηση Καρπάθιος με  πτυχίο Ανώτατης Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, με  προϋπηρεσία πάνω από 30 χρόνια σε θέσεις ευθύνης στο Δημόσιο και στην Τοπική αυτοδιοίκηση και  ο οποίος μάλιστα δήλωσε ότι  θα διέθετε  τις   καθαρές απολαβές του από την θέση για έργα και μελέτες του Δήμου, προσλήφθηκε μη Καρπάθιος. Κι αυτό με επίκληση δικαιώματος, που δίνει ο νόμος στον Δήμαρχο,  για  την κατ’ επιλογή  του πρόσληψη των επιστημονικών συνεργατών και των  μετακλητών υπαλλήλων.

Στην δεύτερη υπόθεση, οι μελέτες πυρασφάλειας των σχολείων ανατέθηκαν σε μελετητή Αθηνών και μάλιστα με κατά 50% μεγαλύτερη αμοιβή από εκείνη που ζητούσε μόνιμος κάτοικος Καρπάθου.

Ο νόμος  βέβαια παρέχει την ευχέρεια στον Δήμαρχο για την κατ’ επιλογή πρόσληψη των μετακλητών υπαλλήλων, αλλά  παράλληλα επιβάλλει  να ασκεί τα καθήκοντά του τηρώντας τις στοιχειώδεις αρχές διαφάνειας , αμεροληψίας  και αποτελεσματικότητας  και να ενεργεί με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και  την διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών χωρίς διακρίσεις , «να προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, να   διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και να προωθεί κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς ».