Εκδρομή - Πεζοπορία από τον Όμιλο Φίλων Βουνού και Θάλασσας Καρπάθου

Εκδρομή - Πεζοπορία από τον Όμιλο Φίλων Βουνού και Θάλασσας Καρπάθου

Ο Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Καρπάθου ανακοινώνει εκδρομή– πεζοπορία

Τη Κυριακή 3 Οκτ. 2021 στο μονοπάτι από Απερι… ΠΡ. ΗΛΙΑ και επιστροφή.

Διάρκεια πεζοπορίας 3 ώρες περίπου
βαθμός δυσκολίας 2/5.
Συναντηση A. Bank στις 8:30 π. μ.
Πλ. Ν. Βασιλας 6974529210.
Αnnoucing the hiking between Aperi.. Pr. Ilias and back on Sunday 3 Oct. 2021.
Meeting.at the A. Bank at 08:30a.m.
Total time of walk 3 hours.
Difficulty 2 out of 5.
Inf. N. Vasilas 6074529210.