Στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA ο Μανώλης Μαγριπλής και ο Χάρης Διάκος, από τον Δήμο ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA ο Μανώλης Μαγριπλής και ο Χάρης Διάκος, από τον Δήμο ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ο Δήμος Καρπάθου προτίθεται να συμμετέχει στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη  από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου. Στην εν λόγω έκθεση  η Κάρπαθος θα στείλει διμελή ομάδα για να προβληθεί το νησί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα δύο άτομα που θα επιλεγούν να εκπροσωπήσουν την Κάρπαθο θα επιλεγούν από την Ομάδα Εργασίας συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα με αντικείμενο τον Τουρισμό, που συστάθηκε με την αριθμ. 285-28/03/2022 Απόφαση Δημάρχου, είναι ο κ. Μανώλης Μαγριπλής και ο κ. Χάρης Διάκος.

Η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας είναι συμβουλευτικού – γνωμοδοτικού χαρακτήρα, η οποία μεταξύ άλλων, ασχολείται με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την υποβολή προτάσεων και την παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτών υπηρεσιών για τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής του Δήμου Καρπάθου. Παράλληλα, η ομάδα σχεδιάζει τις δράσεις τουριστικής ανάπτυξης, προγραμματίζει την περαιτέρω προώθηση του τουρισμού, την τουριστική προβολή και τη συνεργασία με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των πολιτικών τους και τον συντονισμό δράσεων, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του Δήμου Καρπάθου. Τέλος τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκθέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.

Τα έξοδα της μετακίνησης τους καλύπτονται αποκλειστικά από ιδίους πόρους του Δήμου Καρπάθου σύμφωνα με την παρ. Δ.9, παρ. 2, Άρθρο 2, του Ν. 4336/2015, (Υποπαράγραφος Δ.9, Άρθρο 2 , παρ. 1 ν. 4336).  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.734,24 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% μόνο στα έξοδα διαμονής.

Η Έκθεση Τουρισμού Philoxenia από την πρώτη της διοργάνωση το 1985, μέχρι σήμερα, σκιαγραφεί το προφίλ του τουριστικού επιχειρείν στη χώρα διατηρώντας το ισχυρό της brand name. Διοργανώνεται ετησίως κάθε Νοέμβριο και αποτελεί το κομβικό σημείο συνάντησης του τουριστικού κλάδου, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης.

14.11.2022

Καρπαθιακά Νέα