Συμμετοχή του Δρ Μ. Πικουλή, της Σχολής Επιστημών Υγείας, σε συνάντηση εργασίας εμπειρογνωμόνων του Π.Ο.Υ., στην Κωνσταντινούπολη

Συμμετοχή του Δρ Μ. Πικουλή, της Σχολής Επιστημών Υγείας, σε συνάντηση εργασίας εμπειρογνωμόνων του Π.Ο.Υ., στην Κωνσταντινούπολη

Στις 25-26 Μαΐου 2022, ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητής κ. Εμμανουήλ Πικουλής μετείχε, ως ο μόνος Ευρωπαίος εμπειρογνώμονας, σε συνάντηση εργασίας, που οργανώθηκε από το WHO European Office for the Prevention and Control of NCDs και το WHO European Centre for Preparedness for Humanitarian and Health Emergencies, στην Κωνσταντινούπολη. Το θέμα της συνάντησης ήταν η αποτύπωση της επίδρασης των χρόνιων μη μεταδιδόμενων νοσημάτων στη διαχείριση εκτάκτων μαζικών υγειονομικών προκλήσεων. Ειδική έμφαση δόθηκε στην χρηστικότητα των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών μέσων, σε θέματα προαγωγής υγείας και πρόληψης.

Ο Κοσμήτορας, στο πλαίσιο αυτό, είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον κ. Kremlin Wickramasinghe, Διευθυντή του Γραφείου του WHO European Office for the Prevention and Control of NCDs και τον Dr Irshad Shaikh, Διευθυντή του Γραφείου του WHO European Centre for Preparedness for Humanitarian and Health Emergencies, στους οποίους παρουσίασε τη σχετική εμπειρία της Σχολής Επιστημών Υγείας στο σύνολό της, και συζήτησαν τις δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας με αυτά τα δύο Κέντρα.