Ο Δρ Εμμανουήλ Πικουλής παρουσίασε το πρώτο συλλογικό συγγραφικό έργο του Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Ο Δρ Εμμανουήλ Πικουλής παρουσίασε το πρώτο συλλογικό συγγραφικό έργο του Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου, στην εκδήλωση βιβλιοπαρουσίασης του έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ * παρουσιάστηκε από τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας Καθηγητή Εμμανουήλ Πικουλή, το πρώτο συλλογικό συγγραφικό έργο του Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. 

Το έργο με τίτλο «Εγχειρίδιο Χειρουργικών Ειδικοτήτων» καλύπτει θεματικά όλες τις ειδικότητες του Τομέα Χειρουργικής και διαρθρώνεται σε 3 συγγράμματα – τόμους:

Τόμος 1: Αναισθησιολογία, Πειραματική Χειρουργική, Χειρουργική Μυοσκελετικών Παθήσεων, Γναθοπροσωπική Χειρουργική, Χειρουργική Οφθαλμολογία, ΩΡΛ.

Τόμος 2: Γενική Χειρουργική, Αγγειοχειρουργική, Θωρακοχειρουργική, Καρδιοχειρουργική.

Τόμος 3: Νευροχειρουργική, Ορθοπαιδική, Χειρουργική στην Ουρολογία, Παιδοχειρουργική.

Σύμφωνα με τον Κοσμήτορα Εμμανουήλ Πικουλή, ο οποίος είχε και την επιμέλεια της έκδοσης, “Η ανοικτή δημιουργία γνώσης και η ελεύθερη διάδοσή της μέσα από ανοικτές ψηφιακές πλατφόρμες, είναι αποδεδειγμένα το μέλλον των βιβλίων στην ανώτατη εκπαίδευση. Για τον Χειρουργικό Τομέα μας, η πρόκληση αυτή για δημιουργία ανοιχτών βιβλίων αποτέλεσε το έναυσμα για να ενωθούμε, να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε αυτό το έργο, δημιουργώντας από κοινού ένα εύχρηστο εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο θα μπορεί να ανανεώνεται και να εξελίσσεται. 

Με δεδομένο ότι συμμετέχουν περισσότερα από 110 μέλη ΔΕΠ, Ομότιμοι Καθηγητές, ακαδημαϊκοί υπότροφοι και νέοι επιστήμονες που διδάσκουν το σύνολο των χειρουργικών μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ιατρική Σχολή μας, το τρίτομο αυτό έργο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο γνώσης σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, πραγματεύεται τα τελευταία δεδομένα των επιμέρους χειρουργικών ειδικοτήτων. 

Αποτελεί μια πολύ σημαντική προσπάθεια, η οποία ανήκει σε όλους μας ως σύνολο και στον καθένα και την κάθε μία ξεχωριστά και θα ήθελα από καρδιάς  να ευχαριστήσω όχι μόνο  τις και τους συγγραφείς, αλλά και τους συντονιστές,  τον κ. Νικόλαο Μήτρου, Καθηγητή ΕΜΠ, Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ, τον κ. Γεώργιο Παπανικολάου, Επίκουρο Καθηγητή Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και  συνολικά όλη την ομάδα του «Κάλλιππου», όπως και τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Βώρο για την υποστήριξή του”.  

*Η δράση ΚΑΛΙΠΠΟΣ αποτελεί μία πρωτοβουλία του ΣΕΑΒ, η οποία χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια για την εισαγωγή του ηλεκτρονικού, διαδραστικού, πολυμεσικού βιβλίου στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα.