Οι πικρές μαντινάδες του Χατζηβασίλη "...στις μαντινά(δ)ες μείνασι οι κόποι των αθρώπω!"

Οι πικρές μαντινάδες του Χατζηβασίλη "...στις μαντινά(δ)ες μείνασι οι κόποι των αθρώπω!"
– Μετά από μας ποίες θα’ρθού
τους κήπους να πατήσου,
να σκάψου να φυτέψουσι
τα αυλάκια να ποτίσου;
– Θαρρώ πως ξεμπακίσαμε*
όλοι σε αυτό τον τόπο,
στις μαντινά(δ)ες μείνασι
οι κόποι των αθρώπω!
Οι δύο γυναίκες είναι δεξιά
η Ευγενία Αντιμισιάρη-Τσαμπανάκη
και αριστερά η αδερφή μου Αρχοντούλα Χατζηβασίλη -Πύργου
Ξεμπαάκκισμα *
Περάτωση επεξεργασίας δημητριακών