Την 1η Σεπτέμβρη όλοι στις Πυλές Καρπάθου προσευχήθηκαν για το περιβάλλον

Την 1η Σεπτέμβρη όλοι στις Πυλές Καρπάθου προσευχήθηκαν για το περιβάλλον

Την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου 2021,  αρχή του εκκλησιαστικού έτους και ημέρα προσευχής για το περιβάλλον, όπως έγραψε ο Αρχιμ. Καλλίνκος Μαυρολέων, “λειτουργήσαμε, όπως κάθε χρόνο, στο δασάκι (κτήμα Νικολάου) στο Κεφαλιός Πυλών Καρπάθου. Μια λειτουργία ξεχωριστή, μέσα στο φυσικό περιβάλλον, στον αχειροποίητο ναό! Τελέσαμε και αρτοκλασία για τις 40 Παρθενομάρτυρες και τα μνημόσυνα των αειμνήστων Αθανασίου Μαστρολέων, Ιωάννου Μαντζούρη, Καλλιόπης Μηνά Κωνσταντινίδη και Ανθούλας Εμμ. Οικονομίδη. Στο τέλος, αναγνώσθηκε και το Πατριαρχικό μήνυμα για την ημέρα προσευχής καί προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος”.