Μάνος Κόνσολας: Είναι ανάγκη συνολικής αναδιάρθρωσης των οργανικών θέσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στα Δωδεκάνησα

Μάνος Κόνσολας: Είναι ανάγκη συνολικής αναδιάρθρωσης των οργανικών θέσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στα Δωδεκάνησα

Ερώτηση και αναφορά προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, αναδεικνύοντας την ανάγκη συνολικής αναδιάρθρωσης των οργανικών θέσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στα Δωδεκάνησα.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι η υποστελέχωση των υπηρεσιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στα Δωδεκάνησα δεν μπορεί να ερμηνεύεται και κυρίως να αξιολογείται με όρους του παρελθόντος.

Ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, όπως συστήθηκε και λειτουργεί με την ψήφιση του Ν.4662/2020, δημιουργεί νέες ανάγκες και δεδομένα αφού προστέθηκαν νέα καθήκοντα και υποχρεώσεις στο πυροσβεστικό σώμα.

Για παράδειγμα, στα Δωδεκάνησα η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει την ευθύνη πυρασφάλειας και πυροπροστασίας των δομών φιλοξενίας μεταναστών, ενώ καλύπτει και τις ανάγκες των αεροδρομίων.

Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται πλέον ένα νέο οργανόγραμμα. Απαιτείται η αναδιάρθρωση των κενών θέσεων Αξιωματικών, Πυρονόμων, Αρχιπυροσβεστών, Υπαρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών στα Δωδεκάνησα προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν οι υπηρεσίες στις πρόσθετες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί.

Παράλληλα, αναφέρει ότι οι ανάγκες πυρασφάλειας, πυροπροστασίας, αλλά και δράσεων που συνδέονται με την πολιτική προστασία και απαιτούν τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος είναι αυξημένες στα Δωδεκάνησα, αφού σε τέσσερα νησιά, όπως είναι η Ρόδος, η Κάρπαθος, η Κως και η Σύμη, οι δασικές εκτάσεις καταλαμβάνουν έκταση 685.000 χιλιάδων στρεμμάτων που αντιστοιχεί στο 25% περίπου της συνολικής έκτασης του νομού.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

 

ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση των κενών θέσεων Αξιωματικών, Πυρονόμων, Αρχιπυροσβεστών, Υπαρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών στα Δωδεκάνησα»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Οι ανάγκες πυρασφάλειας, πυροπροστασίας, αλλά και δράσεων που συνδέονται με την πολιτική προστασία και απαιτούν τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος είναι αυξημένες στα Δωδεκάνησα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε τέσσερα νησιά, όπως είναι η Ρόδος, η Κάρπαθος, η Κως και η Σύμη, οι δασικές εκτάσεις καταλαμβάνουν έκταση 685.000 χιλιάδων στρεμμάτων που αντιστοιχεί στο 25% περίπου της συνολικής έκτασης του νομού.

Υπάρχουν, επίσης, περιοχές NATURA που χρήζουν πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.

Η υποστελέχωση των υπηρεσιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στα Δωδεκάνησα

δεν μπορεί να ερμηνεύεται και κυρίως να αξιολογείται με όρους του παρελθόντος.

Ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, όπως συστήθηκε και λειτουργεί με την ψήφιση του Ν.4662/2020, δημιουργεί νέες ανάγκες και δεδομένα αφού προστέθηκαν νέα καθήκοντα και υποχρεώσεις στο πυροσβεστικό σώμα.

Για παράδειγμα, στα Δωδεκάνησα η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει την ευθύνη πυρασφάλειας και πυροπροστασίας των δομών φιλοξενίας μεταναστών, ενώ καλύπτει και τις ανάγκες των αεροδρομίων.

Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται πλέον ένα νέο οργανόγραμμα.

Απαιτείται η αναδιάρθρωση των κενών θέσεων Αξιωματικών, Πυρονόμων, Αρχιπυροσβεστών, Υπαρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών στα Δωδεκάνησα, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν οι υπηρεσίες στις πρόσθετες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Μετά τη σύσταση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και τις πρόσθετες ανάγκες που αυτός δημιούργησε για τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης των κενών θέσεων Αξιωματικών, Πυρονόμων, Αρχιπυροσβεστών, Υπαρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών στα Δωδεκάνησα;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου

28.3.2023
Καρπαθιακά Νέα