Ολοκλήρωση μελέτης πλακοστρώσεων των οικισμών Αγ. Μαρίνας και Αρβανιτοχωρίου Η.Ν. Κάσου

Ολοκλήρωση μελέτης πλακοστρώσεων των οικισμών Αγ. Μαρίνας και Αρβανιτοχωρίου Η.Ν. Κάσου

Στο πλαίσιο της από 15/10/2021 σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο Πόλεων ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗ με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο.Τ.Α.’», ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο Δήμο της Η.Ν. Κάσου η μελέτη πλακοστρώσεων των οικισμών Αγ. Μαρίνας και Αρβανιτοχωρίου Η.Ν. Κάσου.

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει σχέδια πλακοστρώσεων των οικισμών Αγ. Μαρίνας και Αρβανιτοχωρίου με το συνολικό προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στο ποσό του 1.343.353,90 € .

Επόμενο βήμα της Δημοτικής Αρχής είναι η ένταξη του εν λόγω έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και στην συνέχεια η δημοπράτηση και η υλοποίηση του .

Ο Δήμαρχος της Η.Ν. Κάσου Μιχάλης Ερωτόκριτος ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την παραλαβή της μελέτης δήλωσε τα παρακάτω .

«Ως δημοτική αρχή έχουμε στόχο να αλλάξουμε την εικόνα του νησιού μεταξύ των άλλων και με τον εξωραϊσμό των κοινόχρηστων χώρων σε όλους τους οικισμούς του. Η ολοκλήρωση της μελέτης για τις πλακοστρώσεις στην Αγία Μαρίνα και το Αρβανιτοχώρι είναι προς αυτή την κατεύθυνση . Οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες όμως εμποδίζουν τις εκτελέσεις έργων όπως τις πλακοστρώσεις Πόλι – Παναγία – Φρυ , τη συντήρηση οδικού δικτύου , την ασφαλτόστρωση προς Σκάφη, έργα που όταν θα εκτελεστούν ( βρίσκονται στην τελική τους φάση με αναθέσεις στους εργολάβους) θα αλλάξουν σίγουρα την όψη του νησιού . Συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας και τις εντείνουμε για την ανάπτυξη του νησιού μας »

16/09/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Καρπαθιακά Νέα