Εγκρίθηκε η τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θέση Βαθά Αφιάρτη από την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Εγκρίθηκε η τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θέση Βαθά Αφιάρτη από την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Εγκρίνεται από πλευράς Αρχαιολογικού Νόμου το αίτημα για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας εποχιακής χρήσης από την εταιρεία “Prassonissi Properties Μονοπρόσωπη ΙΚΕ” στην θαλάσσια περιοχή Βαθά Αφιάρτη, μέσα στα όρια του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Νοτιοανατολικής Καρπάθου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς δεν εντοπίστηκαν στην παραλία ενδείξεις για ύπαρξη ενάλιων ή παράκτιων αρχαιοτήτων και διότι δεν προκαλείται άμεση ή έμμεση βλάβη στις πλησιέστερες υφιστάμενες αρχαιότητες του χώρου (τάφοι παλαιοχριστιανικών χρόνων), οι οποίες βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την θέση της εξέδρας.

Η εξέδρα θα είναι κατασκευασμένη με πλαίσιο αλουμινίου και δάπεδο με πάνελ πολυαιθυλενίου, θα χρησιμεύει στην πρόσδεση έως και επτά (7) σκαφών και θα παραμένει στον χώρο έξι (6) μήνες, δηλ. κατά τους χειμερινούς μήνες θα αφαιρείται. Το μήκος της θα είναι 10, 13 μ. και το πλάτος της 2,41 μ., ενώ θα αγκυρωθεί στο βυθό με αγκυροβόλια. Η απόστασή της από την ακτή θα είναι 1,41 μ. και θα συνδέεται με αυτή με διάδρομο μήκους 1,88 μ. και πλάτους 0, 36 μ.

Η έγκριση αυτή δίδεται σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη που συνοδεύει την Απόφαση αυτή και με τους ακόλουθους όρους:

1. Η παρούσα έγκριση αφορά μόνο στην πλωτή εξέδρα, ενώ για οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση, είτε στην ακτή είτε στη θάλασσα, θα υποβληθεί νέο αίτημα στις αμρόδιες Εφορείες του ΥΠΠΟΑ.

2. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με την επίβλεψη εκπροσώπων της Εφορείας Αρχ/των Δωδεκανήσου και / ή της Εφορείας Εναλίων Αρχ/των, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση. Εάν κατά τις εργασίες αποκαλυφθούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα.

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της παρούσης, οι εργασίες να διακοπούν και οι υπεύθυνοι να υποστούν τις προβλεπόμενες από τον Αρχαιολογικό Νόμο κυρώσεις.

1/8/2022