Ποιος είναι ο Βάτραχος της Καρπάθου που και για αυτόν έρχεται ο Υφυπ. Περιβάλλοντος;

Ποιος είναι ο Βάτραχος της Καρπάθου που και για αυτόν έρχεται ο Υφυπ. Περιβάλλοντος;

Ο βάτραχος της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis) αποτελεί ενδημικό είδος, καθώς συναντάται μόνο στην Ελλάδα. Παράλληλα, αξιολογείται ως το πιο απειλούμενο είδος βατράχου στην Ευρώπη. Οι απειλές που δέχεται -κυρίως έμμεσες, αλλά εξαιρετικά σοβαρές- σχετίζονται με την απώλεια ή υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων του, δηλαδή του «σπιτιού» του. 

Ο Γιώργος Τσαμπανάκης αναφέρει σε άρθρο του αφιερωμένο για τον Βάτραχο της Καρπάθου στην Wikipedia:  «Ο βάτραχος της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis) ανήκει στην οικογένειας των Ρανίδων (Ranidae). (Ονομασία στο Ελυμπίτικο γλωσσικό ιδίωμα: “τ΄ Αργκονίου ο βατρακλός”. Είναι ενδημικό είδος του νησιού της Καρπάθου που ανήκει στο σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου  και βρίσκεται στο Νότιο Αιγαίο.

Ο βάτραχος της Καρπάθου  είναι το αμφίβιο της οικογένειας των Άνουρων που κινδυνεύει περισσότερο διότι η περιοχή εξάπλωσής του εκτείνεται αποκλειστικά και μόνο σε δυο μικρούς ποταμούς (“τ’ Αργκονίου ο ποταμός” και “του Χωριού ο ποταμός” στο Βόρειο τμήμα του νησιού (περιοχή της Ολύμπου Καρπάθου.

Ο βάτραχος της Καρπάθου μεταφέρθηκε περί το 1970 στον “ποταμό του Χωριού (της Ολύμπου)” από τα τοπικά συνεργεία των νεαρών ψεκαστών των ελαιοδέντρων, που επιστρέφοντας από την γεωργική περιοχή Αργκόνι έφερναν κατά καιρούς μαζί τους και μερικούς “βατρακλούς” τους οποίους και ελευθέρωναν στο συγκεκριμένο ποταμάκι.

Τα φυσικά ενδιαιτήματά του είναι Μεσογειακού τύπου, θαμνώδης βλάστηση, ποτάμια ή εποχικά διαλείποντα ποταμάκια, λιμνούλες γλυκού νερού, βάλτοι ή εποχικά διαλείποντες βάλτοι και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Απειλείται εξαιρετικά από την απώλεια των ενδιαιτημάτων του».

Όπως συμβαίνει και με άλλα είδη αμφιβίων που ζουν σε συνθήκες διπλού νησιωτισμού, δηλαδή σε μικρές διάσπαρτες υδατοσυλλογές πάνω σε νησιά, οι δυνατότητες διασποράς του είναι ελάχιστες. Αν και στις απομονωμένες τοποθεσίες όπου ζει προστατεύεται από πιθανές επικίνδυνες ανθρωπογενείς δραστηριότητες, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής γεννούν μία σειρά από κινδύνους που, λόγω της περιορισμένης κατανομής του, απειλούν άμεσα το σύνολο του εύθραυστου πληθυσμού του.