Νομοθετική ρύθμιση για το καθεστώς αλιείας με μηχανότρατες και το συμιακό γαριδάκι

Νομοθετική ρύθμιση για το καθεστώς αλιείας με μηχανότρατες και το συμιακό γαριδάκι

Το καθεστώς της αλιείας με μηχανότρατες ανά την επικράτεια καθώς και αυτό που αφορά την αλίευση για το συμιακό γαριδάκι, ρυθμίζει νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιου Λιβανού.

«Οι ρυθμίσεις ήταν αναγκαίες μετά την επέκταση στο Ιόνιο των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στα 12 ναυτικά μίλια σε ό,τι αφορά τις μηχανότρατες, αλλά για να καταστεί δυνατή η παράκτια αλιεία σε ό,τι αφορά το συμιακό γαριδάκι» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΑΑΤ.

Απαγορεύεται τους καλοκαιρινούς μήνες η αλίευση με τράτες

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρώτο άρθρο της νομοθετικής πρωτοβουλίας, κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο κάθε έτους, απαγορεύεται πλήρως η αλιεία με μηχανότρατες στα εσωτερικά ύδατα της ελληνικής Επικράτειας καθώς και σε ζώνη έξι ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης των ακτών της ελληνικής Επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών κλεισίματος κόλπων και των ευθειών γραμμών βάσης.

Σύμφωνα με το δεύτερο άρθρο το οποίο αφορά την αλιεία για το «συμιακό γαριδάκι» όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση «οι αλιείς δεν έχουν τη δυνατότητα να αλιεύσουν, εφόσον παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις και ως εκ τούτου παρίσταται αναγκαία η ρύθμιση μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που καθορίζει όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων για την αλιεία του είδους με κιούρτους και παραλληλεπίπεδους κλωβούς.

Η αλιεία του είδους επιτρέπεται αποκλειστικά σε βάθη άνω των σαράντα (40) μέτρων και εκτός των ειδικά απαγορευμένων περιοχών αλιείας, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και άλλες ειδικές διατάξεις».

Στόχος είναι η βιώσιμη διαχείριση του είδους «συμιακό γαριδάκι» η ενίσχυση της μικρής παράκτιας αλιείας με ορθολογικό τρόπο και η εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης στο καθεστώς διαχείρισης, όπως θα υιοθετηθεί από το προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί ειδικά για τη διαχείριση του είδους.
Πηγή: iefimerida.gr