“ΠΟΡΘΜΙΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ”: Συγχαρητήρια προς τους ΟΛΥΜΠΙΤΕΣ νεοεκλεγμένους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 

“ΠΟΡΘΜΙΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ”: Συγχαρητήρια προς τους ΟΛΥΜΠΙΤΕΣ νεοεκλεγμένους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ “ΠΟΡΘΜΙΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ”

                                                 

Προς τους κ.κ.:   

                                              α. Μηνά Μιχ. Πρωτόπαπα   

                                              β. Κομνηνό Γεωρ. Σακέλλη  

                                              γ. Ιωάννη Αντ. Οικονόμο   

                                              δ. Γεώργιο Κων. Χατζηπαπά               

                                              ε. Ιωάννη Ηλ. Μηνατσή  

                                            στ. Νικόλαο Ιωάν. Λεντάκη  

Όλυμπος Καρπάθου, 15/10/2023  

Αρ. Πρωτ. Εξ. 6-2023  

 

Αξιότιμοι συμπατριώτες Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι,  

Δεχθείτε κατ’ αρχήν τα θερμά συγχαρητήριά μας για την πρόσφατη εκλογή σας στα αξιώματα του  Δήμου Καρπάθου και της Δημοτικής Κοινότητας Ολύμπου.  

Ευχόμαστε η πενταετής θητεία σας να στεφθεί από απόλυτη επιτυχία για το καλό του νησιού μας και της ιδιαίτερης πατρίδας μας.  

Από την πλευρά μας, ως ο νόμιμος επαγγελματικός φορέας των τουριστικών επιχειρηματιών της Δημοτικής Κοινότητας Ολύμπου Καρπάθου, τείνουμε χείρα συνεργασίας προς όλους σας, ελπίζοντας ότι ο τουριστικός τομέας του τόπου θα τύχει της επιβεβλημένης προσοχής σας.  

Βέβαιοι για τη θετική ανταπόκρισή σας στην κίνηση μας αυτή, σας χαιρετούμε με τα καλύτερα αισθήματα,    

Ο Πρόεδρος                                                          Η Γραμματέας  

Μανώλης Ηλ. Λιορεΐσης                       Μαρία Ιωάν. Χατζηπαπά  

                                               Τα Μέλη  

                       Μαρία Μ. Αντιμησιάρη, Αντιπρόεδρος  

                          Ευγενία Αντ. Φουρτίνα, Ταμίας  

                        Βαγγέλης Βασ. Παπαηλίας, Έφορος.  

17.10.2023 

Καρπαθιακά Νέα