Μειωμένες κατά δυο οι έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου από το 2024

Μειωμένες κατά δυο οι έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου από το 2024

Εκδόθηκε η με αριθμό 28466/Β4 – 461/21.4.2023 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021 σχετικά με το Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας κατά Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα και Δημοτική Κοινότητα, δηλαδή το σύνολο των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε κάθε δήμο.

του Δημητρίου Σαλαμαστράκη, δικηγόρου Ρόδου

Ο Δήμος Καρπάθου έχει μόνιμο πληθυσμό 6.567 κατοίκους, ενώ η Δ.Ε. Καρπάθου έχει πληθυσμό 6.037 κατοίκους και Δ.Ε. Ολύμπου 530.

Οι έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, που θα είναι δέκα εννέα (19), κατανέμονται ανά Δ.Ε. ως εξής:

1) Δ.Ε. Καρπάθου δέκα επτά (17) έδρες και 2) Δ.Ε. Ολύμπου δύο (2) έδρες.

Τώρα οι έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου είναι είκοσι μια (21), από τις οποίες δέκα εννέα (19) καταλαμβάνει η Δ.Ε. Καρπάθου και δύο (2) η Δ.Ε. Ολύμπου, άρα οι έδρες της Δ.Ε. Καρπάθου θα μειωθούν κατά δύο (2) από τον 2024.

22.4.2023

Πηγή: www.dimokratiki.gr