Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ: Έχουμε νέο σύγχρονο καταστατικό, σύμφωνο με τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.

Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ: Έχουμε νέο σύγχρονο καταστατικό, σύμφωνο με τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.
Μετά την Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου 2022, της απόφασης 17/2022 του Ειρηνοδικείου Καρπάθου και την από 23/03/2023 θεώρηση του Πρωτοδικείου Ρόδου, ο Σύλλογος μας τροποποίησε το καταστατικό του σύμφωνα με τα πρότυπα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Μετά από δύο δεκατίες έχουμε ένα νέο σύγχρονο καταστατικό, σύμφωνο με τις προδιαγραφές της ΓΓΑ. Δίνοντας έτσι την δυνατότητα να προχωρήσει ο Σύλλογος με νέα τμήματα και παράλληλα να παραμείνει στο Μητρώο ως αναγνωρισμένο σωματείο.
Ευχαριστούμε την δικηγόρο Ευαγγελία Εμ. Βασιλαράκη για την νομική της βοήθεια στην όλη διαδικασία ολοκλήρωσης τροποποίησης του καταστατικού.
27.3.2023
Καρπαθιακά Νέα