Πραγματοποίηση Εξωτερικού Οφθαλμολογικού Ιατρείου στο Γ.Ν. Καρπάθου

Πραγματοποίηση Εξωτερικού Οφθαλμολογικού Ιατρείου στο Γ.Ν. Καρπάθου

Με το παρόν έγγραφο σας ενημερώνουμε πως από την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου τρέχοντος έτους θα εκκινήσει η λειτουργία Εξωτερικού Οφθαλμολογικού Ιατρείου στις εγκαταστάσεις του Γ.Ν. Καρπάθου από ιδιώτη ιατρό με τον οποίο συνάψαμε σύμβαση {χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους} κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Υγείας και περάτωσης από πλευράς μας σχετικής ανοικτής διαδικασίας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

Για προγραμματισμό ραντεβού οι ενδιαφερομένοι/ες παρακαλούμε όπως απευθύνονται στο προσωπικό της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων 2245360479 & 2245022808.  

Επιπρόσθετα σημειώνεται πως πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο διορισμός Διευθύντριας ΕΣΥ Αναισθησιολογίας η οποία μέχρι πρότινος υπηρετούσε με σύμβαση που είχε υπογράφει από τη 2η Υ.ΠΕ.. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η μετάταξη Διευθυντή ΕΣΥ Οδοντιατρικής από το Γ.Ν. Νίκαιας ο οποίος υπηρετούσε στη νοσηλευτική μας μονάδα στο πλαίσιο μετακινήσεων.  

Με εκτίμηση,  

 

               Στασινόπουλος Βασίλειος    

              Διοικητής Γ.Ν. Καρπάθου

24.10.2023

Καρπαθιακά Νέα