Κυκλοφόρησε "Η Πράσινη", ένα παραδοσιακό καρπάθικο παραμύθι της Μαρίας Κωνσταντίνας Ανδριανοπούλου

Κυκλοφόρησε "Η Πράσινη", ένα παραδοσιακό καρπάθικο παραμύθι της Μαρίας Κωνσταντίνας Ανδριανοπούλου

Η Πράσινη πρόκειται για ένα παραμύθι, που καταγράφηκε και εικονογραφήθηκε από την Μαρία – Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου και είναι ιδιωτικής έκδοσης.

Διασκευασμένο μερικώς, σε τρία σημεία, ούτως ώστε να συνάδει με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, με σκοπό να αποφευχθεί η αποτύπωση βίας και ίσως κάποιων πράξεων που πιθανώς μπερδέψουν τον νεαρό αναγνώστη. Παρόλα αυτά, η διασκευή δεν έχει επηρεάσει καθόλου την πλοκή και τους χαρακτήρες του παραμυθιού, αφήνοντας έτσι τον εκάστοτε αναγνώστη να γνωρίσει την κουλτούρα των Καρπαθιακών παραμυθιών.

Πρόλογος:

Η Πράσινη είναι ένα παραδοσιακό παραμύθι από την Κάρπαθο, που χάνεται στα βάθη των χρόνων και έφτασε από τον παππού της γιαγιάς μου σε εκείνη και από εκείνη σε μένα. Βασικός σκοπός μου ήταν να καταγράψω αυτό το παραμύθι, ώστε να κληρονομηθεί και στις επόμενες γενιές, διότι καθετί παλιό πρέπει να διαφυλάσσεται, ώστε να μην χαθεί με το πέρασμα του χρόνου, καθώς αυτή είναι η παράδοση μας, τα ήθη και έθιμα μας, οι ρίζες μας.