Προμήθεια press-container από τον Δήμο της Ηρωικής Νήσου Κάσου

Προμήθεια press-container από τον Δήμο της Ηρωικής Νήσου Κάσου

  Δελτίο Τύπου

 Σε προμήθεια δυο press- container χωρητικότητας 20 κυβικών μέτρων το καθένα προέβη ο Δήμος της Ηρωικής Νήσου Κάσου, από δικούς του πόρους, για τις ανάγκες του.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η μεταφορά των απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ.Α της Νότιας Ρόδου απαλλάσσοντας έτσι το νησί από τ’ αστικά στερεά απόβλητα, μετά από τα ανακυκλώσιμα υλικά που επεξεργάζονται επί τόπου στην Ηρωική Νήσο Κάσο.

Εδώ και μερικούς μήνες το νησί παραμένει ,ένα νησί χωρίς σκουπίδια, και με καθαρό ,τουλάχιστον σ’αυτόν τον τομέα ,περιβάλλον.