Τα δρομολόγια του ΠΡΕΒΕΛΗΣ από 13/11 έως 21/12/2020

Τα δρομολόγια του ΠΡΕΒΕΛΗΣ από 13/11 έως 21/12/2020
Ενεργοποιήθηκαν τα δρομολόγια της AIGAION PELAGOS με το Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗ για την περίοδο από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 μέχρι την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και είναι διαθέσιμα για κράτηση και έκδοση εισιτηρίων.
Επισυνάπεται πίνακας δρομολογίων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το F/B ΠΡΕΒΕΛΗΣ μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο: https://www.anek.gr/el/vessel/fb-prevelis/?vessel-slick
ενημέρωση από το POSSI TRAVEL