Το ΠΡΕΒΕΛΗΣ στο δρομολόγιο της 1ης Νοεμβρίου & στην επιστροφή, θα πιάσει και το Ηράκλειο

Το ΠΡΕΒΕΛΗΣ στο δρομολόγιο της 1ης Νοεμβρίου & στην επιστροφή, θα πιάσει και το Ηράκλειο