Το ΠΡΕΒΕΛΗΣ μέχρι 31.10.2021 στην επιδοτούμενη γραμμή

Το ΠΡΕΒΕΛΗΣ  μέχρι 31.10.2021 στην επιδοτούμενη γραμμή

 

Ανακοινώθηκαν στο Διαύγεια τα αποτελέσματα του ανοικτού, δημόσιου, διεθνή, μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής που μεταξύ άλλων αφορά την  Κάρπαθο και την  Κάσο.

α)ΘΗΡΑ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός  δρομολόγιου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου σε συνέχεια δρομολογίων από ΠΕΙΡΑΙΑ €57.595,00, μη συμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο.

β) ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή και με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου σε συνέχεια δρομολογίων ΠΕΙΡΑΙΑ – ΜΗΛΟΣ – ΘΗΡΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ, με δυνατότητα προσέγγισης σε ενδιάμεσους λιμένες, έναντι μισθώματος 57.595,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ανά πλήρες δρομολόγιο,

γ)ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, με σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας το τμήμα ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΗΣΕΙΑ δεν επιδοτείται, με την εκτέλεση ενός δρομολόγιου την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο από 07/06/2021 έως 05/09/2021 σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες με ανταπόκριση δρομολογίου Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου από Πειραιά, έναντι μισθώματος 56.708,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά πλήρεσ δρομολόγιο, στη νόμιμα εκπροσωπόμενη εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε. πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗ ΣΝ.Ρ.06, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2021

2.Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κάσου από και προς Κάρπαθο και της Χάλκης από και προς Ρόδο, σύμφωνα με τις προυποθέσεις  της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι.

3.Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό́ διάστημα μέχρι και την 31/10/2021 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό́ διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 (Αϋ145), όπως ισχύει.

Ο Υπουργός

Γιάννης Πλακιωτάκης