Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2021-2022

Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2021-2022

 

 

 Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το « Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2021-2022».

 

Το πρόγραμμα επιδοτεί τις παρακάτω δράσεις:

 

  • Την εκρίζωση και επαναφύτευση αμπελώνων οινοποιήσιµων ποικιλιών νόµιµα ταξινομημένων, στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο µε την ίδια ή άλλη ποικιλία (Ποσό ενίσχυσης : 1175,00€/στρ. συμπεριλαμβάνει και απώλεια εισοδήματος)

 

  • Τη βελτίωση τεχνικών διαχείρισης που περιλαμβάνει Υποστύλωση ή κατασκευή αναβαθμίδων (Ποσό ενίσχυσης 260,00€/στρ.)

 

 

  • Τον επανεμβολιασμό υφιστάμενων αμπελώνων (Ποσό ενίσχυσης 620,00€/στρ. συμπεριλαμβάνει και απώλεια εισοδήματος)

 

  • Τη φύτευση βάσει αδειών αναφύτευσης (Ποσό ενίσχυσης 515,00€/στρ.)

 

Οι παραπάνω δράσεις μπορούν να συνδυαστούν ή και να υλοποιηθούν μεμονωμένες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδ/σου (Ρόδος) έως και 25 Μαΐου 2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδ/σου στη Ρόδο στο τηλέφωνο 2241364913 .