Δήμος Καρπάθου - Πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων για τους Χειμερινούς Μήνες

Δήμος Καρπάθου - Πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων για τους Χειμερινούς Μήνες

Πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων για τους Χειμερινούς Μήνες.
Η Υπηρεσία Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου προκειμένου να προγραμματίσει το λειτουργικό της κομμάτι και προκειμένου να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα το έμψυχο δυναμικό της σε εργασίες πέραν της καθαριότητας προβαίνει σε δημιουργία νέου προγράμματος σε εβδομαδιαία βάση και που αφορά την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων στα Πηγάδια και στις Τοπικές Κοινότητες.
Σε περίπτωση που το πρόγραμμα αυτό δεν είναι επαρκές δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων
Τηλ επικοινωνίας 2245023822
υπηρεσιακό email:
y.sakelliadis@karpathos.gr