Πρόγραμμα ενδυνάμωσης για την ισότητα των φύλων - Συνεργασία Ιδρ. Μποδοσάκη - Fondation CHANEL

Πρόγραμμα ενδυνάμωσης για την ισότητα των φύλων - Συνεργασία Ιδρ. Μποδοσάκη - Fondation CHANEL

Λίγες μέρες έμειναν για να υποβάλετε την αίτησή σας στο πρόγραμμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Fondation CHANEL, με σκοπό την ενδυνάμωση φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας των φύλων στην Ελλάδα.

Η σύμπραξη αφορά την υποστήριξη 15 μικρομεσαίων oργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εξατομικευμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Ικανοτήτων (Capacity Building) από το Social Dynamo.

Περιλαμβάνει επίσης την επιχορήγηση αυτών των οργανώσεων με μικρής κλίμακας δωρεές, έως 10.000€, για την υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης της οργάνωσής τους, καθώς και δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων ή/και την ενδυνάμωση γυναικών.

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων θα παρέχει στις συμμετέχουσες οργανώσεις πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κατάρτιση, mentoring, coaching, νομικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 19 Ιουλίου

Πληροφορίες & προϋποθέσεις συμμετοχής: https://tinyurl.com/j8vfmdnh

Για ερωτήσεις και καθοδήγηση: Social Dynamo, 210 0107764, socialdynamo@bodossaki.gr9.7.2023Καρπαθιακά Νέα