Πρόγραμμα υποστήριξης από τον οργανισμό ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Πρόγραμμα υποστήριξης από τον οργανισμό ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ο Δήμος Καρπάθου θα ήθελε να ενημερώσει τους Δημότες του οτι:

O Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου που επιτελεί σε συνεργασία και με χρηματοδότηση της τράπεζας EUROBANK, για την παροχή Υλικής Υποστήριξης – Βρεφικών Πακέτων σε οικογένειες με σκοπό την υποστήριξη των νεογέννητων, προβαίνει στη συλλογή αιτήσεων.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά κατοίκους του Δήμου που αναρτάται η παρούσα ενημέρωση.
Οι ενδιαφερόμενες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο, το αργότερο έως την 24η Μαρτίου 2021.
Για την επιλογή των επωφελούμενων του προγράμματος συνεκτιμώνται, μέσω μοριοδότησης, οι ακόλουθοι παράγοντες:
1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:
Εισοδηματικά κριτήρια: Οικογενειακό εισόδημα για ένα άτομο από 0 έως 15.000 € συν 1.500 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας, δηλαδή 2 / 16.500€, 3 / 18.000€, 4 / 19.500€, 5 / 21.000€, 6 / 22.500€.
Εφ’ όσον πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, η βοήθεια θα δοθεί κατά προτεραιότητα σε:
Α) Οικογένειες με περισσότερα ανήλικα τέκνα.
Β) Οικογένειες με ανάπηρα μέλη (πιστοποιημένη βαριά αναπηρία 80% και άνω).
Γ) Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα (εφόσον υπάρχει επίσημη επιμέλεια των τέκνων).
Δ) Οικογένειες με δύο άνεργους γονείς και ανήλικα τέκνα.
2. Υποχρεωτικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι:
Α. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (η αίτηση χορηγείται από το Δήμο),
Β. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου της αιτούσας
Γ. Εκκαθαριστικό Φορολογικού έτους 2019 της αιτούσας και του συζύγου (σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης)
Δ. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Ε. Πιστοποίηση διεύθυνσης κατοικίας με αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος ή ύδρευσης ή κινητής/σταθερής τηλεφωνίας στο όνομα της αιτούσας/συζύγου ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας σε ισχύ μαζί με λογαριασμό στο όνομα του ιδιοκτήτη
ΣΤ. Πρόσφατη ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ της αιτούσας και του συζύγου (εάν υπάρχει ανεργία)
Ζ. Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕ.Π.Α. (μόνο για αναπηρία 80% και άνω, εφόσον υπάρχει και η αντίστοιχη συγκατάθεση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων).
Η. Το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ για το πιστοποιητικό αναπηρίας υπογράφεται από: Α) την ΑΙΤΟΥΣΑ για το δικό της πιστοποιητικό αναπηρίας Β) τον ΣΥΖΥΓΟ και άλλα ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ για τα δικά τους πιστοποιητικά αναπηρίας. Ειδικά για τα Β, όσα είναι τα ανήλικα παιδιά με πιστοποιητικά αναπηρίας, τόσα ονοματεπώνυμα συμπληρώνονται στο σχετικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ με υπογραφή και των δύο γονιών.
Το έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται αναρτημένο σε εμφανή χώρο στην ιστοσελίδα www.mkoapostoli.com και στον Δήμο σας. Η αιτούσα, εφόσον δίνει στοιχεία τρίτων προσώπων (συζύγου, τέκνων, φιλοξενούμενων κλπ), οφείλει να τους παραπέμψει στην ενημέρωση που είναι ανηρτημένη στο site.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιολογητικά θα βρείτε στην αίτηση που χορηγείται από το Δήμο σας.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο στο Δήμο που μόνιμα κατοικεί ο ενδιαφερόμενος.
Ο Δήμος θα ανακοινώσει τις ημέρες και ώρες που θα διαθέτει τα έντυπα των αιτήσεων και θα παραλαμβάνει τις συμπληρωμένες αιτήσεις και δικαιολογητικά. Δεν θα παραλαμβάνονται αιτήσεις χωρίς όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.