Πρόγραμμα μαθημάτων «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» που οργανώνει ο Δήμος του νησιού

Πρόγραμμα μαθημάτων «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» που οργανώνει ο Δήμος του νησιού

 

  Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης

    ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   

          ΕΜΜ ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»

Με τον καθηγητή κ Μανώλη Μελά

[ Σειρά Μαθημάτων Πρώτη  Προϊστορία κ΄ Αρχαιότητα (2023) ήδη διδάχθηκε ]

Δεύτερος κύκλος Μαθημάτων Τρέχουσα Περίοδος 2023-2024

Μάθημα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ημερομηνία
1.  Επισκόπηση της σειράς 1: Προϊστορία και Αρχαιότητα. 1   12   2023
2. Μεσαίωνας- Πρωτοχριστιανική / Παλαιοχριστιανική περίοδος  
3. ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ Βυζαντινή περίοδος  
4. Φραγκοκρατίας  
5. Νεότεροι Χρόνοι – Πρώτη Τουρκοκρατία 1538-1830.  
6. Στα Χρόνια της Επανάστασης  του 1821  
7. Δεύτερη Τουρκοκρατία    Ά Μάθημα  
8. Δεύτερη Τουρκοκρατία    Β ΄ Μάθημα  
9. Ιταλοκρατία  Ά  μάθημα  
10. Ιταλοκρατία  Β΄  μάθημα  
11. Ιταλοκρατία  Γ΄ μάθημα  
12. Ιταλοκρατία  Δ΄ μάθημα  
13. Σύγχρονη Κάρπαθος   1947/2023   Ά  Μάθημα  
14. Σύγχρονη Κάρπαθος   1947/2023  Β΄ Μάθημα  
15. Σύγχρονη Κάρπαθος   1947/2023   Γ΄ Μάθημα  

 

(Τα μαθήματα δεν θα γίνουν  από 15 /12/ 2023 έως 5 /01 /2024  και θα ξεκινήσουν κανονικά  την Παρασκευή  12 Ιανουαρίου 2024 ).   

4.12.2023

Καρπαθιακά Νέα