Το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής και Προώθησης του Δήμου Καρπάθου για το 2022

Το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής και Προώθησης του  Δήμου Καρπάθου για το 2022

Για το θέμα το οποίο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, τοποθετήθηκε ο κ. Μιχάλης Ρεϊσης, ο οποίος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, ο κ. Μιχαήλ Τσαμπουνιεράκης, ο οποίος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά τα πρόγραμμα της Τουριστικής Προβολής και ο κ. Νικόλαος Λύκος, ο οποίος ανέφερε ότι παρατηρεί κάποιες αλλαγές στα χρηματικά ποσά σε σχέση με το περσινό πρόγραμμα και δήλωσε ότι ψηφίζει αρνητικά επί του θέματος.

Η σύνταξη της μελέτης έγινε από τον σύμβουλο του Δήμου σε θέματα τουρισμού κ. Αντρέα Τσαγκάρη, ενώ την εισήγηση έκανε ο Αντιδήμαρχος του Δήμου, κ. Εμμανουήλ Παραγυιός. Η μελέτη έχει ως εξής:

Δεδομένα – Σκεπτικό

Η κρίση του COVID-19 έχει ανατρέψει κάθε μορφή τουρισμού και αναψυχής με περιορισμένες ενδείξεις επαναφοράς σε μία νέα κανονικότητα ορατά, παρόλη τη θετική καλοκαιρινή περίοδο του 2021. Αυτό το άνευ προηγούμενου γεγονός απαιτεί ευελιξία, δημιουργικότητα και καινοτομία στην καρδιά κάθε σχεδιασμού marketing. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο marketing για τον τομέα της αναψυχής και εξίσου σημαντικά διαρκή συμβουλευτική υποστήριξη στον Δήμο Καρπάθου.

Ο βασικός στόχος του Προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της αποδοτικότερης προβολής της Καρπάθου και των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο νησί και η αύξηση της εισροής τουριστών στο νησί.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του σύγχρονου Τουριστικού Marketing συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της εκπόνησης στρατηγικής. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις τουριστικής προβολής στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής και ενημέρωσης, υλοποιώντας συγκεκριμένες ενέργειες συμπεριλαμβανομένης και της στελέχωσης των εκθεσιακών συμμετοχών στις κύριες αγορές του εξωτερικού, της οργάνωσης προωθητικών ενεργειών και γενικά της χρήσης όλων των απαραίτητων «εργαλείων» προσέγγισης των αγορών –στόχων.

Στόχος της στρατηγικής προσέγγισης είναι να αναδειχθεί με ολοκληρωμένο τρόπο όλος ο τουριστικός πλούτος της Καρπάθου από μία γκάμα ελκυστικών, ανταγωνιστικών και ώριμων τουριστικών προϊόντων, καθένα από τα οποία θα αντιστοιχούν σε μία ώριμη τουριστική αγορά.

Στοχεύει στην επίτευξη επιπρόσθετων στόχων όπως η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η προσέλκυση τουριστών υψηλής ποιότητας, η ομαλότερη γεωγραφική διασπορά της τουριστικής κίνησης στο νησί, η αύξηση της μέσης παραμονής των επισκεπτών.

Θεματικοί Άξονες του προγράμματος

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των διαθέσιμων εργαλείων και τεχνικών για την προβολή του τουριστικού προϊόντος της Καρπάθου, ενώ αξιοποιείται σαν κυρίαρχο στοιχείο η προβολή της πολιτισμικής και ιστορικής ταυτότητας του νησιού, σε συνδυασμό με μορφές εναλλακτικού τουρισμού που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών προβολής του Δήμου Καρπάθου, αναλύοντας τους βασικούς άξονες σε επιμέρους ενότητες, με συγκεκριμένες δράσεις.

Α. Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Η Κάρπαθος αποτελεί έναν τουριστικό προορισμό με δυνατότητες πολλαπλών επιλογών για κάθε επισκέπτη.

Ο Δήμος Καρπάθου θα πρέπει να προτείνει σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους τοπικούς φορείς το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος με στόχο τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, την ανάδειξη επιμέρους χαρακτηριστικών του νησιού (για παράδειγμα αρχαιολογία, οικοτουρισμός, αθλητικός τουρισμός, γαστρονομία και άλλα), την προσέλκυση νέων αγορών (στόχευση σε κοινά διαφορετικής γεωγραφίας ή κοινωνικοοικονομικής τάξης και σε κοινά με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα) και την αποφόρτιση της υψηλής τουριστικής περιόδου. Η επικοινωνιακή πολιτική του προγράμματος περιλαμβάνει τη δημιουργία ψηφιακών μέσων (σελίδες στα κοινωνικά δίκτια, διαδικτυακή σύγχρονη τουριστική ιστοσελίδα), που να αναφέρονται στις δυνατότητες που προσφέρει το νησί στους επισκέπτες του κατά τη διάρκεια τόσο της χειμερινής όσο και της καλοκαιρινής περιόδου.

Σε συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, πραγματοποίηση εκδηλώσε πολιτιστικού περιεχομένου εκτός της «υψηλής περιόδου» (offseason) με στόχο την παροχή επιπλέον επιλογών στους χειμερινούς επισκέπτες του νησιού για διασκέδαση, ψυχαγωγία, άθληση, εκπαίδευση και άλλα.

Β. Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Ο Εναλλακτικός τουρισμός είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει όλες τις μορφές τουρισμού, οι οποίες προσελκύουν τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα.

Ως εναλλακτικές μορφές τουρισμού θεωρούνται αυτές πέραν του μαζικού τουρισμού, οι οποίες επιδιώκουν την αποφυγή αρνητικών και τη δημιουργία θετικών κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων,

Αποφυγή των κλασσικών τουριστικών πρακτικών του μαζικού τουρισμού,

Αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τα πολιτιστικά μνημεία,

Στήριξη αγροτικών περιοχών,

Επίλυση του προβλήματος της εποχικότητας του τουρισμού.

Η κεντρική ιδέα του εναλλακτικού τουρισμού είναι:

Η μικρής κλίμακας, ελεγχόμενη και ρυθμιζόμενη ανάπτυξη,

Η ποικιλία δραστηριοτήτων σε ατομική – ανεξάρτητη βάση ή σε μικρή κλίμακα,

Η έμφαση στην απόκτηση εμπειριών για τις τοπικές κουλτούρες και στη διατήρηση των παραδοσιακών αξιών.

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται όλο και πιο συστηματικά οι ειδικές μορφές τουρισμού, που προσφέρουν τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να εμπλουτίσουν τις δραστηριότητές τους και με προγράμματα εξειδικευμένων δράσεων, όπως είναι ο θεραπευτικός–ιαματικός τουρισμός, ο Θρησκευτικός Τουρισμός, ο Οικοτουρισμός, ο Αγροτουρισμός κ.λπ. Έτσι, η χώρα αρχίζει να αποτελεί πλέον έναν προσφιλή τουριστικό προορισμό όχι μόνο για διακοπές «κλασσικού τύπου», αλλά και για όσους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εναλλακτικές διακοπές, αναζητώντας εκτός από την ξεκούραση και την απόλαυση των αξιοθέατων της χώρας και τη μοναδική εμπειρία, που προσφέρουν η φύση και τα «προϊόντα» της, ο θρησκευτικός πολιτισμός της αλλά και οι εξειδικευμένες υποδομές της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας

Σε γενικές γραμμές (εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις) οι μορφές αυτές δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το μαζικό τουρισμό, με την έννοια του παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού.

Ωστόσο δρουν συμπληρωματικά προς αυτόν, συμβάλλοντας, κατά κύριο λόγο, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών της περιφέρειας. Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Καρπάθου για το 2022 διαμορφώνεται ως εξής:

Πεζοπορικός Τουρισμός:

• Καθαρισμός και ευπρεπισμός των μονοπατιών σε συνεργασία με την

Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος,

• Σηματοδότηση μονοπατιών,

• Προβολή και προώθηση μέσω τουριστικού site του Δήμου και μέσα από εξειδικευμένο application : “Karpathian Paths”.

Αναρριχητικός Τουρισμός:

• Επικοινωνία με την Περιφέρεια προκειμένου να δημιουργηθούν αναρριχητικά πεδία στην Κάρπαθο και την Σαρία, και να αξιοποιηθεί το ποσό που μας δίνει η περιφέρεια Αρχαιολογικός Τουρισμός:

• Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων της Καρπάθου.

• Συνάντηση με την αρχαιολογική υπηρεσία με σκοπό την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του αρχαιολογικού μας πλούτου.

• Τρόποι ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων : α) Ειδικά κέντρα πληροφόρησης

επισκεπτών (πληροφορίες, προβολή βίντεο, πλατφόρμες περιήγησης), β)

Δικτύωση πολιτισμικών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων (μνημεία, μουσεία, φεστιβάλ πολιτισμικού χαρακτήρα).

• Προτάσεις ανάδειξης: α) Θεατρικές παραστάσεις (με θέμα π.χ. μυθολογία),

β) Εκδρομές πολιτιστικού περιεχομένου, γ) Μουσικές βραδιές (Συναυλίες με παραδοσιακή μουσική και όργανα), δ) Εκπαιδευτικά προγράμματα.

Γαστρονομικός Τουρισμός :

• Έμφαση στο γαστρονομικό τουρισμό με τα προϊόντα της τοπικής γης και τις γνωστές σε όλους ‘’Μακαρούνες Καρπάθου’’ κ.λπ.

• Καθιέρωση Ετήσιου Φεστιβάλ Γευσιγνωσίας με παραδοσιακά προϊόντα τοπικής παραγωγής,

• Παραγωγή γαστρονομικού οδηγού,

•Θαλάσσιος Τουρισμός :

• Δράσεις για τις παραλίες που πρέπει να πάρουν Γαλάζιες Σημαίες.

• Το 2006 πραγματοποιήθηκε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Ιστιοσανίδας με μεγάλη επιτυχία. Ενέργειες του Δήμου Καρπάθου προκειμένου να πραγματοποιηθεί ξανά στο νησί μας Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Ιστιοσανίδας.

Πολιτιστικός Τουρισμός :

Ανάδειξη της επισκεψιμότητας της Σαρίας με την εκτέλεση έργων συντήρησης στα μνημεία,

• Βελτίωση της προσβασιμότητας, αλλά και τη δημιουργία ενός Μουσείου

Εικονικής Αναπαράστασης, με τη δημιουργία αρχαιολογικής διαδρομής και καινοτομικού λαογραφικού μουσείου στην Όλυμπο,

• Προβολή και ανάπτυξη τόσο της παραδοσιακής μουσικής όσο και των πανηγυριών τα οποία πολλές φορές είναι συνυφασμένα με εκκλησιαστικές γιορτές, ήθη και έθιμα και χαρούμενες στιγμές.

Εκκλησιαστικός Τουρισμός :

• Η πραγματοποίηση έργων βελτίωσης της πρόσβασης σε Προσκυνηματικά μνημεία.

• Η καταγραφή και αξιολόγηση των προσκυνημάτων, των χώρων λατρείας

και των μνημείων της εκκλησιαστικής κληρονομιάς της Καρπάθου με βάση την σημασία τους για τον θρησκευτικό – Προσκυνηματικό τουρισμό.

• Η εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου, ταυτόχρονα από την Εκκλησία, τη

Πολιτεία και τους Επαγγελματικούς Φορείς του Τουρισμού, στη βάση της προσέλκυσης επισκεπτών-προσκυνητών, με τρόπο που να μην αλλοιωθεί η καθημερινότητα των μοναχικών αδελφοτήτων και η φυσιογνωμία των μονών, αλλά να αναδεικνύεται η ιδιαιτερότητα, η πνευματικότητα και το μεγαλείο της Ορθοδοξίας.

Σύνολο με Φ.Π.Α. 24 % 30.000,00 €

00.64310009 Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα για την τουριστική προβολή

Διαφημιστικές καταχωρήσεις :

1. Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε inflight έντυπα αεροπορικών εταιριών και πρακτορείων,

2. Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε εθνικά και διεθνή Μ.Μ.Ε. ,

3. Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε εθνικά και διεθνή blogs και sites.

4. Λογότυπα σε λεωφορεία , πλοία , λιμάνι, αεροδρόμια, στάδια κ.α.

Σύνολο με Φ.Π.Α. 24 % 10.000,00 €

3. Δημόσιες Σχέσεις: Δράσεις Κόστος Προϋπολογισμού

00.64310002: Συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένη εταιρία συμβούλων Τουριστικού Μάρκετινγκ:

RAPID MARKETING PLAN 2022-23

1. «Τί μπορεί να προσφέρει η Κάρπαθος»: Επίβλεψη καταγραφής της Τουριστικής

προσφοράς με βάση τις αλλαγές που έχουν γίνει το προηγούμενο έτος στην

Κάρπαθο (μέσω δευτερογενούς έρευνας).

2. «Τί ζητάει η αγορά»: Καταγραφή της Τουριστικής ζήτησης σύμφωνα με την εμπειρία της προηγούμενης Τουριστικής χρονιάς και τις τάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της εξέλιξης της πανδημίας (μέσω δευτερογενούς έρευνας και αξιοποίησης consumer insights)

3. «Πού θα στοχεύσει η Κάρπαθος για το 2022-23»: Προσδιορισμός των ομάδων-στόχων και στρατηγική ανάλυση

4. Εξειδίκευση σχεδίου δράσης – ενεργειών ανάπτυξης/ βελτίωσης προϊόντος και προβολής.

5. Fine tuning της στρατηγικής ταυτότητας του προορισμού προκειμένου να «μιλήσει» με αποτελεσματικό τρόπο στα κατάλληλα κοινά.15.000,00

ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (6-μήνες)

1. Διαρκής συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σχεδίου σε ότι αφορά σε θέματα brand και marketing (2 συναντήσεις μηνιαίως).

2. Συστηματική παρακολούθηση του πως διάφοροι προορισμοί ανταποκρίνονται στην κρίση του COVID-19.

3. Συστηματική παρακολούθηση του πως αγορές-στόχοι ανταποκρίνονται στην κρίση του COVID-19 και μεταβάλουν τις ταξιδιωτικές τους συμπεριφορές μέσω δευτερογενούς έρευνας και αξιοποίησης consumer insights

4. Briefs και debriefs για την υλοποίηση του σχεδίου και την εκτέλεση του προγράμματος τουριστικής προβολής 2021.

5. Εκπόνηση μηνιαίου content calendar για τα digital assets του προορισμού.

6. Εκπόνηση 3 Δελτίων Τύπου για τον προορισμό, Αποστολή, Follow up, Reporting.

7. Εκπόνηση 3 content pieces για τον προορισμό (συνεντεύξεις, ομιλίες, κλπ.)

8. Εισήγηση για έως 6 επισκέψεις δημοσιογράφων/ δημιουργών περιεχομένου στον προορισμό (δεν συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η επίβλεψη, η συνοδεία και η υλοποίηση καθώς και κόστη τρίτων, πχ. διαμονή)

9. Εισήγηση για έως 3 παρουσίες εκπροσώπων προορισμού σε Travel Trade

Events (δεν συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η επίβλεψη, η συνοδεία και η υλοποίηση καθώς και κόστη τρίτων, πχ. διαμονή)

10. Εισήγηση για έως 2 joint actions με TOs/ εταιρίες μεταφορών/ εταιρίες ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Όλα τα παραπάνω σε συνεργασία με τον ειδικό σύμβουλο τουριστικής ανάπτυξης Δήμου Καρπάθου.

00.64310010: Προμήθεια Υλικού για την τουριστική προβολή και διαφήμιση της Καρπάθου.

Δημιουργία νέων φυλλαδίων 10.000,00 €

00.64340004: Έξοδα παρουσίασης τουριστικού προορισμού 10.000,00 €

00.6433: Τιμητικές Διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσώπων. Δημοσιογράφοι, bloggers και influencers. 10.000,00 €

Σύνολο με Φ.Π.Α. 24 % 45.000,00 €

Ηλεκτρονικό διαδικτυακό μάρκετινγκ – προβολή

00.64320005: Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Προβολή εναλλακτικών δραστηριοτήτων:

• Αγροτουρισμός,

• Αγροτικές Ασχολίες : Μάζεμα της ελιάς και της μεταφοράς σε κάποιο παραδοσιακό ελαιοτριβείο για την παραγωγή του πολύτιμου ελαιόλαδου. Η διαδικασία του τρύγου και του πατήματος των σταφυλιών για την παραγωγή κρασιού ή τσίπουρου∙ η συγκομιδή εποχιακών φρούτων, βοτάνων, οπωροκηπευτικών, μανιταριών και κάθε λογής καρπών (κάστανα, καρύδια κ.λπ.)∙ το θέρισμα και η μελισσοκομία είναι δραστηριότητες που θα γεμίσουν τους επισκέπτες με ανεπανάληπτες εμπειρίες.

• Κτηνοτροφικές εργασίες : φροντίδα των ζώων (βοσκή, άρμεγμα, καθαριότητα) και τυροκομικές δραστηριότητες γα την παραγωγή φρέσκου γιαουρτιού και τυριού

Θαλάσσιος Τουρισμός

Όσον αφορά τον Καταδυτικό Τουρισμό, η Κάρπαθος έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια. Τόσο η δημιουργία επισήμου καταδυτικού κέντρου στα Πηγάδια Καρπάθου, όσο και το Θαλάσσιο Πάρκο Καρπάθου –Σαρίας και Αστακιδονησίων αποτελούν σημαντικά «εργαλεία» προβολής και προώθησης του Καταδυτικού Τουρισμού. Σημαντικά πεδία ανάπτυξης και προώθησης του Θαλάσσιου Τουρισμού αποτελούν και οι αθλητικές δραστηριότητες όπως Windsurfing και Kitesurfing, και ιδιαίτερα στην περιοχή του Αφιάρτη (κοντά στο Αεροδρόμιο), όπου υπάρχει τόσο εξειδικευμένο προσωπικό που κάνει μαθήματα σε επισκέπτες και κάτοικους του νησιού, όσο και κατάλληλος αθλητικός εξοπλισμός.

Αθλητικός Τουρισμός

Προβολή και προώθηση αθλητικών δραστηριοτήτων όπως biking , hiking, running,windsurfing, kitesurfing, scuba diving κ.α.

Social media marketing: Facebook, Linked in, YouTube channel.

Facebook: Για την ολοκληρωμένη παρουσία του τουριστικού προϊόντος στο Facebook θα πρέπει να σχεδιαστεί μια επίσημη σελίδα (page) στο site του κοινωνικού δικτύου, η οποία θα ενημερώνεται αυτόματα από το portal, χωρίς να χρειάζεται η ανθρώπινη χειροκίνητη παρέμβαση. Θα προγραμματίζονται συγκεκριμένες δημοσιεύσεις (posts) ανά τακτικά χρονικά διαστήματα ενώ θα προστίθενται και ενημερώσεις για εκδηλώσεις και δραστηριότητες του ημερολογίου.

Linked In : Για την ολοκληρωμένη παρουσία του τουριστικού προϊόντος στο Linked In, θα πρέπει να σχεδιαστεί μια επίσημη σελίδα (page) στο site του κοινωνικού δικτύου. Το Linked In αποτελεί το σημείο συνάντησης όλων των επαγγελματιών. Πρόκειται συγκεκριμένα για ένα Κοινωνικό Δίκτυο, στόχος του οποίου είναι να συνδέσει όλους τους επαγγελματίες του κόσμου.

Το επαγγελματικό Κοινωνικό Δίκτυο μετρά αυτή τη στιγμή πάνω από 313 εκατομμύρια χρήστες, σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα τα οποία δημοσίευσε. Θα προγραμματίζονται συγκεκριμένες δημοσιεύσεις (posts) ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, ενώ θα προστίθενται και ενημερώσεις για εκδηλώσεις και δραστηριότητες του ημερολογίου.

YouTube Channel: Δημιουργία καναλιού στο YouTube. Θα αναρτούνται θεματικά βίντεο που θα προβάλουν τον προορισμό. Θα αναρτώνται βίντεο στα οποία θα προβάλλονται αληθινές ιστορίες και εμπειρίες επισκεπτών SEO & SEM (Google, Yandex ( Russian Google ), Baidu ( Chinese Google). Search Engine Optimization: Ο ιστότοπος θα αναπτυχθεί με αξιοποίηση των πιο πρόσφατων τεχνικών SEO σύμφωνα με τις τελευταίες αναβαθμίσεις του αλγόριθμου της Google. Σύμφωνα με αυτές, το υλικό πρέπει να είναι πλούσιο, πρωτότυπο και δομημένο με το σωστότερο δυνατό τρόπο.

Ad Words Campaigns: Για τη δημιουργία μίας σημαντικής αρχικής βάσης επισκεπτών, θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα Ad Words της Google η οποία αυτή τη στιγμή είναι και το σημαντικότερο μέσο προώθησης παγκοσμίως για χρήστες που αναζητούν συγκεκριμένες πληροφορίες. Η διαφημιστική εκστρατεία στο Google, μπορεί να διαρκέσει ένα έτος και θα εκτελεστεί με διαφορετικά campaigns ανά εποχή. Αντίστοιχες καμπάνιες μπορούν να υλοποιηθούν από την Marketing Greece του Σ.Ε.Τ.Ε. μέσω του ιστότοπου Discover Greece (Β2C) αλλά και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που ετοιμάζει ο ΗΑΤΤΑ (Β2Β).

Σύνολο με Φ.Π.Α 24 % 20.000,00 €

15.64740001: Διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού

• Διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, θα μπορούσε να γίνει δράση ως event για παράδειγμα, ρίψη πυροτεχνημάτων σε όλα τα τουριστικά μέρη του νησιού ταυτόχρονα (Πηγάδια, Αμοοπή, Φοινίκη, Λευκό, Διαφάνι), κάτι εντυπωσιακό και με ενημέρωση προηγουμένως ότι η δράση γίνεται για τον εορτασμό της συγκεκριμένης ημέρας κάτι το οποίο θα καταδείξει και στους επισκέπτες πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι τουρισμός για εμάς και πόσο μεγάλη σημασία και εκτίμηση έχουμε (θα μπορούσε να γίνει φυσικά και οποιαδήποτε άλλη δράση).

Προκειμένου να επιβραβεύσει τους καλούς πρεσβευτές του τουρισμού στη Κάρπαθο, ο Δήμος Καρπάθου μπορεί να προβεί στη θέσπιση του θεσμού των Βραβείων Καλών Πρακτικών στον Τουρισμό Καρπάθου και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε σχέση με τον τουρισμό της Καρπάθου. Αυτά θα καλύψουν επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων.

• Η απονομή των βραβείων αυτών προτείνεται να γίνεται σε ειδική τελετή για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται δημοσιότητα.

Η βράβευση να γίνεται από τον πρόεδρο της επιτροπής ή αντικαταστάτη αυτού, 2 με 3 φορές τον μήνα κάθε μήνα με την έναρξη της σαιζόν έως το τέλος της, σε χώρο του δήμου, όπως σε κάποιο γραφείο ή στην αίθουσα του συμβουλίου ή στο τουριστικό περίπτερο όταν γίνει , σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα ώστε να γνωρίζουν εξ αρχής όλοι οι ξενοδόχοι και όχι μόνο, την διαδικασία και με τον τρόπο αυτό να βραβεύονται περισσότεροι επισκέπτες . Προτείνεται να καθορίσει η επιτροπή με απόφαση της τα κριτήρια που θα απονέμει τα βραβεία δηλαδή στις πόσες φορές επίσκεψης ,είδος βραβείου (έπαινος/δώρο).

Στην εκδήλωση αυτή θα προσκαλούνται Μ.Μ.Ε. ώστε να καλύπτουν την εκδήλωση και θα αποστέλλονται Δελτία Τύπου και φωτογραφίες στον ελληνικό και το διεθνή Τύπο.