Προγραμματισμός Επετειακών Εκδηλώσεων 5ης, 8ης και 11ης Οκτωβρίου 2021- Η εισήγηση της Προέδρου Ρίτας Καλής Φιλιππούση

Προγραμματισμός Επετειακών Εκδηλώσεων 5ης, 8ης και 11ης Οκτωβρίου 2021- Η εισήγηση της Προέδρου Ρίτας Καλής Φιλιππούση

Την έγκριση των Επετειακών Εκδηλώσεων της 5 ης Οκτωβρίου στις Μενετές και στα τοπικά διαμερίσματα, Αρκάσα, Απέρι και Βωλάδα αποφάσισε με πλειοψηφία ο ΚΟΠΑΠ

Πιο συγκεκριμένα αποφάσισε:

Την παράθεση γεύματος για τους παρευρισκόμενους στο Μέγαρο Μενετών .

Την εξειδίκευση των πιστώσεων ποσού έως 3.000,00 Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15.6471,0004 «Διάφορα έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων», του Προϋπολογισμού του ΚΟΠΑΠ έτους 2021, για την κάλυψη των σχετικών δαπανών όπως αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της προέδρου.

Η εισήγηση της Προέδρου κας Ρίτας Καλής Φιλιππούση:

Προγραμματίζονται και φέτος επετειακές εκδηλώσεις με τη συμπλήρωση 77 ετών από την Απελευθέρωση της Καρπάθου. Ως γνωστόν, η 5η Οκτωβρίου έχει καθορισθεί και συμπεριληφθεί στις Δημόσιες Εορτές που αφορούν επετείους Εθνικών και ιστορικών γεγονότων τοπικής σημασίας στο Νομό Δωδεκανήσου με το αριθμ. Β. Δ. 157/25-02-1969 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 46Α 11-03-1969. Ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων έχει ως εξής: • Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μενετών, την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021, όπου τιμάται η Έναρξη της Επανάστασης.

• Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αρκάσας (Φοινίκι), την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021, όπου τιμάται η Αποστολή Σωτηρίας στην Αίγυπτο.

• Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Απερίου, την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 , όπου τιμάται η Υπογραφή Παράδοσης του νησιού. Επιπλέον, χθες λάβαμε το αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Βωλάδας «Άπελλα», ο οποίος διοργανώνει τιμητική εκδήλωση στο ηρώο του Χριστόφορου Λυτού στη Βωλάδα και αιτήθηκε την μικροφωνική κάλυψη της εκδήλωσης του, την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 το απόγευμα.

Στα πλαίσια του εν λόγω εορτασμού θα παρατεθεί και φέτος παραδοσιακό γεύμα για όσους θα παραβρεθούν στον εορτασμό στο Μέγαρο Μενετών. Το γεύμα θα παρασκευαστεί στο Μέγαρο των Μενετών, για εκατόν πενήντα άτομα (150) (εξαιτίας των μέτρων του covid19) και η προμήθεια των υλικών για την προετοιμασία του, με βάση τον κατάλογο που ακολουθεί προϋπολογίζεται περίπου στα 1.500,00 ευρώ. Επιπλέον, στα τοπικά διαμερίσματα των Μενετών, Αρκάσας (Φοινίκι), Απερίου και Βωλάδας, πραγματοποιούνται στα ηρώα των πεσόντων, τιμητικές εκδηλώσεις με ομιλίες και καταθέσεις στεφάνων, για την μικροφωνική κάλυψη των εκδηλώσεων αυτών, απαιτείται σύμβαση τεχνικού για την ενοικίαση εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών, με προϋπολογισμό 1.200,00 ευρώ και επιπλέον ΦΠΑ 24% (288,00€).

Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ, 3α Ν. 3463/06, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών που αφορούν:

• Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του.

• Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα κτλ. Λαμβάνοντας υπόψη:

• Τον σεβασμό στο ιστορικό γεγονός του νησιού μας. • Ότι η δαπάνη δεν ξεπερνά το προσήκον μέτρο. • Τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 4555/2018 και 118 του Ν.4623/19

• Τις διατάξεις του άρθρου 158/παρ.1 και 3 του Ν. 3463/06. • Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Εισηγούμαι: • Την έγκριση των εκδηλώσεων στις προαναφερόμενες ημερομηνίες και χώρους.

• Την παράθεση γεύματος για τους παρευρισκόμενους στο Μέγαρο Μενετών .

• Την εξειδίκευση των πιστώσεων ποσού έως 3.000,00 Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15.6471,0004 «Διάφορα έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» για την επέτειο της 5ης Οκτωβρίου 2021 και των εκδηλώσεων της 8ης, 10ης και 11ης Οκτωβρίου, στις Τ.Κ. Μενετών, Αρκάσας, Βωλάδας και Απερίου, αντίστοιχα.»