Προχωράει η εξυγίανση των Οικονομικών του Δήμου καρπάθου

Προχωράει η εξυγίανση των Οικονομικών του Δήμου καρπάθου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
Αποπληρώθηκαν 694.000,00 ευρώ παλαιών χρεών

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε ο Δήμαρχος Γιάννης Νισύριος, είχε δεσμευτεί ότι βασικό μέλημά του θα είναι η εξυγίανση των Οικονομικών του Δήμου, η ύπαρξη νοικοκυροσύνης, η αποπληρωμή συσσωρευμένων οφειλών που είχε και βέβαια η πλήρης διαφάνεια στην διαχείριση.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση, δεκαέξι μήνες από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ήδη έχουν αποπληρωθεί χρέη της περιόδου 2015-2020 ύψους 694.000,00 ευρώ. Σημειώνεται ξεχωριστά, ότι η αποπληρωμή αυτού του ποσού έγινε από ίδιους πόρους του Δήμου. Υπάρχουν ακόμα οφειλές σε εκκρεμότητα ύψους 2.389.609,00 ευρώ, ωστόσο η αρχή έγινε και η προσπάθεια να μηδενιστούν συνεχίζεται με σχέδιο.

Η καλή Οικονομική κατάσταση των Οικονομικών του Δήμου και ο μηδενισμός των χρεών που υπήρχαν συντελεί στην ευρωστία και καλή λειτουργία του Δήμου, στην δυνατότητά του να λειτουργεί βιώσιμα και αποτελεσματικά, να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για να προχωρήσει μπροστά. Τα δε στοιχεία των Οικονομικών θα είναι στην διάθεση των δημοτών, ώστε να γνωρίζουν όλοι την κατάσταση.

 Κάρπαθος 31 Δεκεμβρίου 2020

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος