"Πρωινό ξύπνημα με χιόνι", της Πόπης Β. Ζαβόλα - "Καρπαθιακή Ηχώ" Ιανουάριος 1969

"Πρωινό ξύπνημα με χιόνι", της Πόπης Β. Ζαβόλα - "Καρπαθιακή Ηχώ" Ιανουάριος 1969