Στα 581.214,52 ευρώ ο προϋπολογισμός ΚΟΠΑΠ έτους 2023

Στα 581.214,52 ευρώ ο προϋπολογισμός ΚΟΠΑΠ έτους 2023

Την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023  πραγματοποιήθηκε έκτακτη Συνεδρίαση δια ζώσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.  Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε τον Προϋπολογισμό ΚΟΠΑΠ του έτους 2023.

Είχε προηγηθεί η ομόφωνη ψήφιση από το Δ.Σ. του ΚΟΠΑΠ καθώς και η Γνώμη από το Υπ. Εσωτερικών και το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού του ΚΟΠΑΠ έτους 2023

Το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού που αξιολόγησε:

01. Είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο.

02. Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με τα άρθρα 3 (κεφ. Α1) και 4 (κεφ. Β1 και Β2) της 49039/25.07.2022 ΚΥΑ.

Ενδεικτικά και με βάση το σχέδιο: στα Καρπαθίων Δρώμενα δίδονται 30.000 ευρώ, στην παιδική χαρά και στον περιβάλλοντα χώρο του παιδικού σταθμού 17.000 ευρώ, για καρναβαλική παρέλαση 5.000 ευρώ, προμήθεια οργάνων γυμναστικής 5.000 ευρώ, για τον ραδιοφωνικό σταθμό 15.000 ευρώ κλπ

15.1.2023

Καρπαθιακά Νέα