Για το 2023 πάει η προμήθεια χλοοτάπητα στο Δημοτικό στάδιο Καρπάθου (Φιλόδημος ΙΙ)

Για το 2023 πάει η προμήθεια χλοοτάπητα στο Δημοτικό στάδιο Καρπάθου (Φιλόδημος ΙΙ)

Με απόφαση δημάρχου 1345, δόθηκε η έγκριση για την ανάληψη υποχρέωσης, για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών στο Δημοτικό στάδιο Καρπάθου (Φιλόδημος ΙΙ)» συνολικού ποσού 600.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τα έτη 2022 και 2023 σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 61.6692.0001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Καρπάθου κατ’ έτος ως εξής:

Για το έτος 2022 0,00 € για το έτος 2023 600.000,00 €

Η παραπάνω έγκριση παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική υπηρεσία του Δήμου θα μεριμνήσει για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό των επόμενων οικονομικών ετών, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μ.Π.Δ.Σ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α.

Ο Αναπληρωτής Εμμανουήλ Παραγυιός

φωτογραφία αρχείου

30.12.2022

Καρπαθιακά Νέα