Υπουργείο Ναυτιλίας: Προμήθεια πλήρους επιχειρησιακού ιματισμού και εξειδικευμένου εξοπλισμού για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος

Υπουργείο Ναυτιλίας: Προμήθεια πλήρους επιχειρησιακού ιματισμού και εξειδικευμένου εξοπλισμού για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος
Στην προμήθεια πλήρους επιχειρησιακού ιματισμού και εξειδικευμένου εξοπλισμού (όπως καταδυτικού, υλικών έρευνας και διάσωσης, σύγχρονων αλεξίσφαιρων γιλέκων) για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή, προβαίνει για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 9,3 εκατομμύρια ευρώ, που συγχρηματοδοτείται κατά 75 % από ευρωπαϊκούς και 25% από εθνικούς πόρους.
Αναγνωρίζουμε έμπρακτα το πολυδιάστατο έργο των στελεχών του Λιμενικού Σώματος. Μεριμνούμε για την αναβάθμιση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων και την προστασία κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.