Δήμος Καρπάθου: Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα (με...8 μήνες καθυστέρηση)

Δήμος Καρπάθου: Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα (με...8 μήνες καθυστέρηση)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια η πράξη αγοράς ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα της Καρπάθου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται:

“Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Καρπάθου και διαθέτουμε πίστωση ύψους ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ ( 4.486,32 ) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 70.6699.0003 του Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, οικον. έτους 2021”.

Μια απορία, που εκφράσαμε και σε παλαιότερες τοποθετήσεις από τα Καρπαθιακά Νέα, είναι το ποιος αποφασίζει για τις τροφές, την ποιότητα και το είδος τους;

Με δεδομένο ότι ο Δήμος Καρπάθου δεν έχει κτηνίατρο ούτε ως επίσημο συνεργάτη. Ποιος λοιπόν παίρνει την ευθύνη και κάνει μια τέτοια μελέτη που αφορά ζωές;  

Πως θα διαθέσει το πιο πάνω ποσό όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πια αρκετές στειρωμένες γάτες που δεν πρέπει να τρώνε την ίδια τροφή με τις μη στειρωμένες;  Οι στειρωμένες γάτες είναι επιρρεπείς σε ασθένειες του ουροποιητικού και δεν πρέπει να κάνουμε πειράματα πάνω στα ήδη ταλαιπωρημένα και πεινασμένα ζώα.

Και επίσης ποιος-οι θα διαχειριστούν τις τροφές και πως πρόκειται να μοιράζονται στις ταϊστρες; Με δυο λόγια υπάρχει κάποιο σχέδιο ή θα ακολουθήσουμε το σενάριο της περασμένης χρονιάς; Είναι ακόμη μερικές απορίες, όταν μάλιστα οι περισσότερες από τις αυτοσχέδιες ταίστρες-σωλήνες που είχε φτιάξει ο Δήμος είναι ήδη κατεστραμμένες ενώ και όσες έγιναν δωρεά στο δήμο, οι περισσότερες παραμένουν βρώμικες και ασυντήρητες.