Σαν σήμερα, 3.1.1950, εφ. Πρόοδος: "Η ανοικοδόμηση σοβαρό πρόβλημα της Καρπάθου"

Σαν σήμερα, 3.1.1950, εφ. Πρόοδος: "Η ανοικοδόμηση σοβαρό πρόβλημα της Καρπάθου"