Σύνδεσμος Προπονητών Δωδ/σου για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή

Σύνδεσμος Προπονητών Δωδ/σου για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή
Δελτίο Τύπου
Εν όψει της έναρξης των πρωταθλημάτων παρακαλούνται οι συνάδελφοι να προχωρήσουν εγκαίρως στη έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή (κάρτα εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους).
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν στην ΕΠΣΔ είναι:
1) Αντίγραφο ταυτότητας προπονητή UEFA/Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31/12/2021.
2) Μία έγχρωμη φωτογραφία.
3) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης μέσω TAXIS και αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού.
4) Βεβαίωση συνδέσμου προπονητών
5) παράβολο 50 ευρώ στο ταμείο της ΕΠΣΔ