Κάρπαθος: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση για την τοποθέτηση των μονάδων αφαλάτωσης (pics)

Κάρπαθος: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση για την τοποθέτηση των μονάδων αφαλάτωσης (pics)

Φωτογραφίες Πωλ Βιττωρούλης

Ολοκληρώθηκε χθες το υπόγειο δίκτυο που θα φέρνει νερό αφαλάτωσης από το καρνάγιο μέχρι το δασονομείο. Επίσης στη θέση καρνάγιο έχουν τοποθετηθεί οι βάσεις και περιμένουν τα μηχανήματα και να ξεκινήσει το πρόγραμμα που έχει διάρκεια 90 ημέρες και θα αποδίδει  1200 κυβικά νερού την ημέρα.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, συνολικής δυναμικότητας παραγωγής 1.200 m3 /ημέρα πόσιμου νερού, για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, με πρώτο ενδεικτικό στόχο από 01/07/2024 έως 30/09/2024.

Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για ένταξη χρηματοδότησης με ποσό έως 316.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),  και έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Καρπάθου για την μίσθωση φορητής μονάδας αφαλάτωσης για το χρονικό διάστημα 90 ημερών στο Χ.Π. του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 2024» και συγκεκριμένα στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

26.6.2024

Καρπαθιακα Νέα