Προσφυγή Μιχ. Μανωλάκη : Ακυρώθηκε η απόφαση 4/2022 του Δημ. Συμβ. Καρπάθου

Προσφυγή Μιχ. Μανωλάκη : Ακυρώθηκε η απόφαση 4/2022 του Δημ. Συμβ. Καρπάθου

Μετά από Ειδική διοικητική προσφυγή του Δημοτικού συμβούλου και Προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Καρπάθο

ο, κ. Μανωλάκη Μιχαήλ του Ηλία, κατά της  αρ. 04/2022 απόφασης

Του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου η αποκεντρωμένη διοίκηση Ν.Α. αποφάσισε την ακύρωση της υπ. Αριθ. 4 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Καρπάθου.