Συνεύλευση από τον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Ολύμπου-Διαφανίου Καρπάθου “ΠΟΡΘΜΙΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ”

Συνεύλευση από τον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων  Ολύμπου-Διαφανίου Καρπάθου  “ΠΟΡΘΜΙΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ”

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ “ΠΟΡΘΜΙΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ”

καλεί σε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

 

Όλυμπος Καρπάθου, 30/7/2021

 

Αγαπητά μας Μέλη,

 

Έχοντας υπ’ όψιν μας τις διατάξεις του Κεφαλαίων 5, Περί της Γενικής Συνελεύσεως (΄Αρθρα: 25-29) και του Κεφαλαίου 7, Περί των Αρχαιρεσιών (΄Αρθρα: 34-39) του ισχύοντος καταστατικού του Συνδέσμου μας αποφασίσαμε την προκήρυξη Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Πρώτου Εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Πρώτης Εκλεγμένης Ελεγκτικής Επιτροπής. Τόσο η Τακτική Γενική Συνέλευση των Αρχαιρεσιών, όσο και η διαδικασία των Αρχαιρεσιών αυτή καθ’ εαυτή θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2021 στο Κοινοτικό Μέγαρο της Ολύμπου. Ώρα έναρξης της διαδικασίας είναι η 7:30 μ.μ.

Τα προς συζήτησιν θέματα είναι:

α. Απολογισμός δράσης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής – Ανάγνωση & ψήφιση έκθεσης πεπραγμένων.

β. Συζήτηση και αποδοχή εγγραφής νέων Μελών.

γ. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

δ. Διενέργεια Αρχαιρεσιών.

Η προβλεπόμενη κατά το καταστατικό απαρτία ανέρχεται στο 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων Μελών (τ.τ.μ.). Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Τ.Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021 (προβλεπόμενη απαρτία 1/4 των τ.τ.μ.) και εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η Τ.Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή, 22 Αυγούστου 2021 (προβλεπόμενη απαρτία 1/5 των τ.τ.μ.) στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, όπως ανωτέρω προσδιορίζεται. Τα μέλη παρακαλούνται να προσέρχονται απαραιτήτως με μάσκα προστασίας και με την Αστυνομική τους Ταυτότητα!

Πιστεύοντας στην αξία της δημιουργίας του Συνδέσμου μας καθώς και στη φιλοτιμία και στην αξιοσύνη των Ολυμπιτών είμαστε προκαταβολικά βέβαιοι για την επιτυχία της πρωτοβουλίας μας.

Με ιδιαίτερη τιμή,

 

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ολύμπου-Διαφανίου Καρπάθου

“ΠΟΡΘΜΙΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ”

 

Πόπη Ιωάν. Παυλίδη, Πρόεδρος,

Μανώλης Νικ. Ορφανός, Αντιπρόεδρος,

Μαρίνα Μιχ. Λεντάκη, Γραμματέας,

Ευαγγελία Εμμ. Λιορεΐση, Ταμίας,

Νίκος Φιλ. Φιλιππάκης, Έφορος

φωτογραφία δήμος Καρπάθου www.karpathos.gr