Σε εξέλιξη η πρόσκληση για σύναψη συμβάσεων για την εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Σε εξέλιξη η πρόσκληση για σύναψη συμβάσεων για την εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Με την Αριθμ. 2253.1-1/75649/21/15-10-2021 (Β’4833) Υπουργική Απόφαση και με θέμα «Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και διάκριση τακτικών δρομολογιακών γραμμών σε κατηγορίες», για τη δρομολογιακή περίοδο από 01.11.2022 μέχρι και 31.10.2023 καλούνται οι πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες, για εκδήλωση ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας ενός (01) έως πέντε (05) ετών, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών που περιλαμβάνονται στον συνημμένο στην παρούσα πίνακα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται σε αυτόν.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πλοιοκτήτες, που αυτοί και τα πλοία τους, πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου πρώτου και του άρθρου τρίτου του ν.2932/2001, όπως ισχύει.

Οι πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υποβάλλουν αίτηση δρομολόγησης πλοίου/πλοίων στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών (Δ.Θ.Σ.), του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 10, μέχρι και την 13/05/2022.

Δείτε την Πρόσκληση εδώ.