Για τον πρόγονο του, τον Κανταριτζή, γνωστότερο ως "Κανάρη της Δωδεκανήσου" γράφει ο Νικήτας Καμπούρης

Για τον πρόγονο του, τον Κανταριτζή, γνωστότερο ως "Κανάρη της Δωδεκανήσου" γράφει ο Νικήτας Καμπούρης

Ένα οφειλόμενο Προσκύνημα στο τάφο του προγόνου μού ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΝΤΑΡΙΤΖΗ , στο Πλατανιά Χανίων , ο οποίος έλαβε μέρος στον ξεσηκωμό των Κρητών του 1821.

Ο Κανταρτζής με το πλοίο του τον Απρίλιο του 1822, αραγμένο απέναντι από το νησάκι Θοδωρού, πανηγύριζε με τους ναύτες του γιατί εβύθισαν ένα εχθρικό πλοιάριο αύτανδρο, ρίχνοντας κανονιοβολισμούς. Δυστυχώς, όμως, το κανόνι εθραύστηκε και ένα θραύσμα κτυπώντας τον Κανταρτζή τον άφησε νεκρό.

Ο Θ. Κανταρτζής ήταν από τους πρώτους πλοιάρχους που βοήθησαν τον αγώνα των Κρητών. Ο Κριτοβουλίδης (σελ. 388) περιγράφοντας το γεγονός του θανάτου του πλοιάρχου αναφέρει τα εξής:

´”O Θεόδωρος Κανταρτζής υπήρξεν εις των επισημοτέρων πλοιάρχων της νήσου Κάσου. Ητον ο νοημονέστερος, γενναιότερος και δραστηριότερος των Κασίων, ναυτικός φιλάνθρωπος δε ων, ου μόνον εχορήγη πάσαν δυνατήν περίθαλψιν εις τους εν Κάσω προσφυγόντας εν τη επαναστάσει, των καταδιωγμών ένεκα, αλλ’ εξέτεινε την βοηθητικήν του χείρα και μακράν έτι… περιέπλεε δε συχνάκις την Κρήτην και με άλλα Κάσια, παρέχων συνδρομήν μεν εις τους αγωνιζόμενους αδελφούς του Ελληνας, βλάβην δε και φόβον απ’ εναντίας εις τους πολεμίους. Φρονίμως καθωδήγει ούτος και κατεγίνετο να φέρη εις άμιλλαν τους συντοπίτας του, διά να συνδράμωσι προθύμως των αγώνα των Κρητών .

Ο Κανταριτζής Θοδωρής ή Κανταρτζόγλου, ήταν αγωνιστής του 1821 από την Κάσο, γνωστός ως ο «Κανάρης της Δωδεκανήσου». Γιος του Δημήτρη Σκιαδά-Κανταριτζή από την Πελοπόννησο και από μάνα Κασιώτισα, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και με το πλοίο «Αμαζών» έγινε ο φόβος και τρόμος των Τούρκων, καταδιώκοντάς τους στα παράλια της Κρήτης, της Κύπρου και της Αιγύπτου.Τον Απρίλη του 1822, επικεφαλής έξι κασιώτικων πλοίων, βοήθησε τα επαναστατικά σώματα στην Κρήτη, στη μάχη των Χανίων. Σκοτώθηκε από θραύσμα κανονιού, που έσπασε την ώρα των πανηγυρισμών για τα νικητήρια και θάφτηκε στον Πλατανιά της επαρχίας Κυδωνίας. Μετά, θάνατον, του απονεμήθηκε ο τιμητικός τίτλος του πλοιάρχου (1872).
Για τη ζωή του ήρωα Καπετάν Θεοδώρου Κανταριτζη υπάρχουν κι άλλα στοιχεία!
Ιδιόχειρη Διαθήκη του πατέρα του, Δημητρίου Σκιαδά ,κατατιθημενη στη Δημογεροντία Κάσου το έτος 1811(!),όπου αναφέρεται η καταγωγή του από το χωριό Κουμουστα Λακωνίας .Το επώνυμο Κανταριτζης είναι ψευδώνυμο το οποίο προήλθε από το γεγονός πως ο Δημητρακης Σκιαδάς,σκότωσε κάποιον Τούρκο με το καντάρι που ζύγιζαν στην αγορά της Εφέσου!
Αμέσως μετά μυστικά μετέβη στη Κρήτη για να γλυτώσει και εκεί γνώρισε μια Κασία Χήρα ,με την οποία παντρεύτηκαν και απέκτησαν τον Γιώργο Κανταριτζη ,μεγάλο ναυπηγό της Κάσου και τον ήρωα Καπετάνιο Θεόδωρο Κανταριτζη !