Η πρόσκληση του Δήμου Καρπάθου για τις Επετειακές εκδηλώσης για την Επανάσταση της 5ης Οκτωβρίου 1944

Η πρόσκληση του Δήμου Καρπάθου για τις Επετειακές εκδηλώσης για την Επανάσταση της 5ης Οκτωβρίου 1944