Η πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής με θέμα την παράταση των συμβάσεων

Η πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής  με θέμα την παράταση των συμβάσεων