Πρόσληψη 2 εργατοτεχνιτών στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ( Δήμος Καρπάθου)

Πρόσληψη 2 εργατοτεχνιτών στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ( Δήμος Καρπάθου)

Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Τόπος εργασίας: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ

Ειδικότητα: Εργατοτεχνίτες

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 3 μήνες ( με δυνατότητα παράτασης)

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Καρπάθου Κάσου: 2

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 13/07/2021 – 19/07/202

Πληροφορίες κ. Αννα Καραβοκυρού τηλ 2241362537.

(φωτογραφία αρχείου)