Την πρόσληψη 9 ατόμων για 4 μήνες ανακοίνωσε ο Δήμος Καρπάθου

Την πρόσληψη 9 ατόμων για 4 μήνες ανακοίνωσε ο Δήμος Καρπάθου

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπάθου αναρτήθηκε η ανακοίνωση  για την πρόσληψη 9 ατόμων για ένα τετράμηνο για τις ανάγκες πυροπροστασίας.

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ