Προσλήψεις 10 ατόμων για τις ανάγκες πυροπροστασίας από τον Δήμο Καρπάθου

Προσλήψεις 10 ατόμων για τις ανάγκες πυροπροστασίας από τον Δήμο Καρπάθου

Ο Δήμος Καρπάθου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας στα όρια του Δήμου Καρπάθου και ειδικότερα την πρόσληψη 10 ατόμων ειδικότητας ΥΕ εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Αιτήσεις υποβάλονται από 17.7.2021 έως 21.7.2021 είτε ηλεκτρονικά στο email protokollo@karpathos.gr ή με αυτοπρόσωπη παρουσία στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρπάθου.

Περισσότερες πληροφορίες:

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας