Δήμος Καρπάθου: οκτώ προσλήψεις για την καθαριότητα σχολείων

Δήμος Καρπάθου: οκτώ προσλήψεις για την καθαριότητα σχολείων

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καρπάθου, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων ανακοίνωσε ο Δήμος Καρπάθου.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του δήμου Καρπάθου:

www.karpathos.gr