10 Προσλήψεις από το Δήμο Καρπάθου για την Πυροπροστασία – Πυρασφάλεια κατά την αντιπυρική περίοδο 2022

10 Προσλήψεις από το Δήμο Καρπάθου για την Πυροπροστασία – Πυρασφάλεια κατά την αντιπυρική περίοδο 2022

Η Οικονομική Επιτροπή την Παρασκευή, 20 Μαίου 2022, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ και ενέκρινε την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων ειδικότητας 8 ΥΕ Εργατών Γενικών καθηκόντων , 1 οδηγού (υδροφόρας πυροπροστασίας) και 1 (χειριστή μηχανημάτων) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών της Πολιτικής Προστασίας για την Πυροπροστασία – Πυρασφάλεια στα όρια του Δήμου Καρπάθου κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2022.

Με την αρίθμ. πρωτ. 3253/11-5-2022 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης βεβαιώνεται ότι στον Οικονομικό Προϋπολογισμό έτους 2022 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών ΚΑ 35.6041.0001 με τίτλο ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΈΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με ποσό 40.000,00 ευρώ και ΚΑ 35.6054.0001 με τίτλο ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ

page3image897520832

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με ποσό 10.000,00 ευρώ για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας εννέα (9) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) του Δήμου μας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Νισύριος Δήμαρχος Καρπάθου

Τα μέλη

Βασιλαράκης Εμμανουήλ

Νταής Νικόλαος

Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

Παραγυιός Εμμανουήλ

Πρωτόπαπας Μηνάς

Τσέρκης Εμμανουήλ