13 Προσλήψεις στο Δήμο Καρπάθου

13 Προσλήψεις στο Δήμο Καρπάθου

Ο Δήμος Καρπάθου ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Επικοινωνία:
protokolo@1369.syzefxis.gov.gr
Καταληκτική ημερομηνία:
Τετάρτη, Δεκέμβριος 16, 2020